Verlof aanvragen

Met betrekking tot het aanvragen van verlof voor uw kind hanteren we verschillende soorten verlof.
  • Kortdurende verlof
  • Kortdurend bijzonder verlof 
  • Langdurig bijzonder verlof

Kortdurend verlof
Hieronder verstaan wij een bezoek aan een externe instantie, zoals de huisarts, tandarts e.d. Afwezigheid hiervoor is altijd toegestaan en u kan dit via de Parro app doorgeven bij absentie. 

Kortdurend bijzonder verlof (gewichtige omstandigheden)
Hieronder verstaan wij verlof vanwege bruiloften, begrafenissen en andere bijzondere gebeurtenissen. Verlof aanvragen hiervoor verloopt via dit formulier

Kortdurend bijzonder verlof (plichten voorvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging)
Het gaat hierbij over niet christelijke religieuze feestdagen. Zoals bijvoorbeeld suikerfeest en offerfeest.

Kortdurend bijzonder verlof (vakantieverlof)
Wilt u verlof aanvragen voor een vakantie tijdens schooldagen, dan is het goed als u eerst deze checklist doorloopt. Mocht u dan in aanmerking komen voor een verlof, kunt u het formulier invullen.

Langdurig bijzonder verlof
Dit is verlof wat meer dan 10 dagen duurt. Hierover mag de school geen uitspraak doen maar de leerplicht. U kan contact opnemen met de leerplichtambtenaar via: M.Sharif@hollandrijnland.nl 

 
Cookie instellingen