Schooltijden en schoolinrichting

De komende jaren zit de school nog in de huidige twee gebouwen. Beide gebouwen hebben zes lokalen tot hun beschikking met eventueel een 7e als noodoplossing. (TSO lokaal op de onderbouw en de teamkamer op de bovenbouw). Door deze situatie is een verdeling van de groepen noodzakelijk. Daarbij houden we rekening met de volgende aspecten; ten eerste dat leerlingen zo min mogelijk heen en weer tussen beide locaties hoeven te bewegen. En ten tweede dat leerkrachten van dezelfde groep samen kunnen blijven werken op onderwijskundig gebied. Hierdoor zullen wij op de locatie van de Emmalaan de onderbouwgroepen (1 t/m 4) huisvesten en op de locatie van de C. Kempenaarlaan de bovenbouwgroepen (5 t/m 8).
 
Ten aanzien van de schooltijden houden wij rekening met de gezinnen die zowel kinderen op de onderbouwlocatie als ook op de bovenbouwlocatie hebben. Daarnaast blijven wij ons inspannen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie, zowel voor kinderen als voor ouders/verzorgers.
 
Wij hebben de volgende uitgangspunten over onze schooltijden:
-           Er is een optimale inspanning/rust verhouding voor zowel de leerlingen als de leerkrachten;
-           De spanningsboog van de leerlingen gedurende de (school)dag is een aandachtspunt;
-           Er komen schooltijden die aansluiten bij de ontwikkeling & groei van de leerlingen
-           In het schooltijdenmodel kunnen leerlingen vertrouwen krijgen en zich veilig voelen bij de leerkrachten en de overige begeleiders;
-           Er is een juiste verhouding en scheiding van basisvakken, zaakvakken, mediawijsheid en creatieve en groepsdoorbrekende onderwerpen.
 

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week vrij).

 

Ochtend

Middag

Maandag

08:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Dinsdag

08:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Woensdag

08:30 - 12:15 -

Donderdag

08:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Vrijdag

08:30 - 12:00 13:00 - 15:00
 
Maandag: 8.20 uur inloop
Dinsdag: 8.20 uur inloop
Woensdag: 8.20 uur inloop (Tot 8.45u is er show-and-tell tussen de kinderen en hun ouders/verzorgers)
Donderdag: 8.20 uur inloop
Vrijdag: 8.20 uur inloop. 's Middags zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.
Cookie instellingen