Onze visie

Onze onderwijsvisie
Als school richten wij ons op de ontwikkeling van het kind, in de breedste zin van het woord. Dit betekent voor ons dat wij naast het overbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen ons vooral ook richten op het ontwikkelen van het kind als persoon. Voor ons onderwijs is het daarbij heel belangrijk dat de leerling zich ontwikkelt te midden van een sociale context.

Onze kernwaarden ontwikkeling en groei, duurzaamheid, vertrouwen, veiligheid en verbondenheid vormen het fundament waarop ons onderwijs is ‘gebouwd’. De kernwaarden zijn zicht- en voelbaar in ons handelen, in ons gebouw, in onze visie, missie en uitgangspunten. Ze verbinden ons, professionals en ouders, als opvoeders en vormen onze leerlingen op weg naar hun toekomst, die zij zelf helpen vormgeven.

Om dit te bereiken, hebben wij de volgende uitgangspunten benoemd:
- We verzorgen onderwijs volgens het Nederlands curriculum in een omgeving waarin elk kind zich veilig en gezien voelt en gelijkwaardig wordt behandeld.
- We zien en bieden kansen voor de ontwikkeling en groei van iéders talent en mogelijkheden;
- We stellen de levenservaringen en maatschappelijke actualiteit van onze leerlingen centraal;
- We stimuleren onze leerlingen om met een nieuwsgierige blik elkaar, Woubrugge en de wereld tegemoet te treden, nu en straks;
- We leren onze leerlingen respectvol en met begrip met verschillen om te gaan. We leren hen dat deze verschillen de wereld kleur en diversiteit geven en we zoeken deze verschillen actief en respectvol op.
Cookie instellingen