Klachtenregeling

https://www.wijdevenen.nl/Klachtenregeling

Voor vragen of als u niet weet waar u terecht kan, hebben wij een contactpersoon. De contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers bij klachten over de schoolsituatie. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie. Leerlingen, ouders of leerkrachten kunnen de contactpersoon aanspreken als ze er op eigen kracht niet uitkomen. Op iedere school is een contactpersoon aangesteld. 
Ons contactpersoon is Fransijn de Boer: f.deboer@wijdevenen.nl 
Cookie instellingen