Ons onderwijsconcept

Eén leerkracht is eindverantwoordelijk voor een basisgroep. Deze basisgroep bestaat bij voorkeur uit één jaargroep. In de ochtend krijgt deze groep (klassikaal) de basisvakken waaronder taal, spelling, (begrijpend) lezen, schrijven, rekenen en bewegingsonderwijs.

In de middag werken we thematisch aan de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie), de creatieve vakken, mediawijsheid en levensbeschouwelijke burgerschapsvorming. Tijdens het thematisch werken wordt ook gewerkt aan de executieve functies en de 21e-eeuwse vaardigheden. Het thematisch werken gebeurt in de eigen groep én groepsdoorbrekend.
Cookie instellingen