Portocabin/bibliotheek

In de zomervakantie is er door Goudkuil gekeken wat er nodig is voor het verwijderen van de portocabin. Dit was meer dan we oorspronkelijk bedacht hadden.
Er lopen stroomkabels, waterleidingen e.d. door het gebouw heen. Deze zullen eerst veilig afgesloten moeten worden. Omdat de portocabin behoorlijk oud is, zijn er geen gedetailleerde gegevens meer te vinden over de portocabin. Goudkuil wil 100% zeker weten of er bijvoorbeeld geen asbest aanwezig is.

Hierdoor is er allerlei vervolgonderzoek nodig. Dit zal de komende weken plaatsvinden.

Als school hopen wij dat dit allemaal z.s.m. gebeurd zodat we meer speelruimte hebben voor de kinderen.
Cookie instellingen