Aanvullende maatregelen Corona

Vrijdag 12 november is er weer een persconferentie geweest over corona. Onze school maakt onderdeel uit van SPO WIJ de Venen. Op alle scholen van WIJ de Venen gelden de volgende maatregelen:
  • de komende periode kunnen er geen bijeenkomsten met ouders in de school plaatsvinden zoals vieringen van Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar;
  • ouders komen niet in de school, tenzij er een afspraak is gemaakt tussen de school en de ouders en de 1,5 meter afstand goed wordt gehanteerd; deze afspraken kunnen bijvoorbeeld ook gemaakt worden tussen directeur en medezeggenschapsraad of voor een commissie of werkgroep;
  • wij verplichten op onze scholen geen mondkapje; we stellen het wel zeer op prijs dat als u een individuele afspraak op school hebt, dat u dan vrijwillig een mondkapje gebruikt;
  • de scholen maken bij besmettingen in de groepen gebruik van een beslisboom; deze kunt u vinden op: https://www.boink.info/beslisboom. De directeur besluit en overlegt bij hoogoplopende aantallen besmettingen met het bestuur;
  • voor quarantaine-regels kunt u de volgende website raadplegen:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
Cookie instellingen